صفحه ها
دسته
لینک برو بچ خودمون...!
دم دستی√↓←→↑√
لینکم در پارسی وبلاگ


بچتیم ؛داد؛کام
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 191230
تعداد نوشته ها : 85
تعداد نظرات : 161
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
می خواهم برایت مرهمی باشم!برای آن نگاه خسته ای که می دانم ...
امیدش به لبخندی ست!می خواهم برایت لبخند باشم ... 
برای آن دلی که از امید،خالی ست!می خواهم دست هایت را در دست های آسمان بگذارم ...
تا باور کنی آسمان هم ، برای تو آغوش می گشاید!من تو را مرهمی خواهم بود،گرچه ...
دلــــــــــی دارم ... که نیازمند یک مرهم است 


دسته ها : حرفهای دلم
چهارشنبه سیم 2 1388
X