صفحه ها
دسته
لینک برو بچ خودمون...!
دم دستی√↓←→↑√
لینکم در پارسی وبلاگ


بچتیم ؛داد؛کام
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 188902
تعداد نوشته ها : 85
تعداد نظرات : 161
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
به اندازه قلیون دوست دارم اگه
 
 
گفتی چرا؟ ق?>برای قشنگیت ل?>برای
 
 
 
لبخندت ی?>برای یکی بودنت و?>برای وفایت ن?>برای نگاهت
دسته ها : طنز...
جمعه بیست و ششم 7 1387
نظامی ترین جمله عاشقانه:
 
توی اردو گاه قلبتء منم
 
یه اسیر جنگیء تو منو
 
شکنجه میدیءتوی این
قلعهی سنگی
دسته ها : طنز...
جمعه بیست و ششم 7 1387
X