صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 205206
تعداد نوشته ها : 59
تعداد نظرات : 69
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

اي مهربان.... 

مسئله هاي زندگـــي برايمــــــ دشوار شده انــــد!
رسم زندگي را نمي توانمــــــ به خوبي درك كرده و آن را دقيق بكشمـــــ
معلمــــ زندگي امـــــ نمره كامل رسمــــ را به من نمي دهد
همـــــيشه برگــــــــه امتحــــــان را تحــــــــــويلمـــــــ داده و مي گويــــد:
"دوبـــــــاره تلــــــاش كن"
و مـــــــن هر بار ناامـــــــــيد تر از قبل آن را سيــــــاه مي كنــــــمــــــ!
ديــــــگر خبــــــري از مسائل ساده دوران كودكي و دبســــتان نيست،
ديـــــگر نمي تـــــوانم مشكـــــلات را به راحــــتي با اميـــــد جمع بزنمـــــ
و با يــــــك ضرب ساده در صفــــــر آنــــــها را خنثــــــي كنم!
حتــــــــي حفظ كردن جدول ضرب هـــــم در مسائــــــل به كمك من نمــــــي رســــد
ديـــــگر با تقسيــــمـــــ هاي ساده نمي توانمـــــــ مشكلــــات را به تكـــــه هاي كوچـــكـــــ تبديل كنمــــــــ...
امــــــروز نمي تـــــوانمــــــ از سخـــــتي ها فاكتــــــور بگيـــــــرمـــــ و 
در يك تســــــــاوي ساده آن ها را خطــــــ بزنمـــــــ....
بي نهايـــــــتــــ بـــــراي مــــــن معــــــنايي نــــــدارد،
چـــــــرا كه بي نهايـــــتـــــ مــــن به اشـــــــك هايم ختمـــــ مي شود!
مجمــــــوع زاويــــــه هاي ســــه ضلعــــــي خوش بختــــــي امـــــ 180 درجـــــه نيستــــ
 همــــــه از من فــــــرار مي كننـــــد و توازن بر همــــــ مي زننــــد!
معادلـــــــه هـــــايم ايـــــن روز هــــــا حــــل نمي شــــوند
حتــــــــي دستــــــگاه زندگــــــي هم دردي را دوا نمـــــــي كنــــد!
سختــــي ها و مشكــــلاتــــ و تــــــرس و اضطرابــــــ دنبــــــاله هفتــــه هايم را تشكيــــــل داده انــــد
امـــــا قـــــدر نسبتـــــــش را نمـــــي يابـــــم تا هــــــرچه زودتــــر به جمـــلاتـــ بعـــــدي برســـــم
به اين امـــــيد كه آخـــــــر،خوش بخـــــتي و شادي را در اين دنبـــــاله به دام اندازمـــــ....
مي بيـــــني...؟
قوانيـــــن رياضي زندگــــــي ام اين روز هـــــا پيچيـــــده شده انـــــد
امـــــا تو چـــــرا...؟
چـــــرا وقـــــــتي عشــــق و مهربانيتـــــــ را تقسيــــــم مي كــــــردي
سهمـــــ من تقسيــــــــم بر بي نهايتــــــ شـــــد؟.....

دسته ها :
جمعه سی یکم 4 1390

دسته ها :
پنج شنبه سیم 7 1388

 

از چه بنویسم؟ از آسمانی که همیشه در حال عبور

است؟ یا از دلی که سوتو کور است؟ از زمین بنویسم یا

 از زمان یا از یک نگاه مهربان؟ از خاطراتی که با تو در

باران خیس شد؟ یا از غزلهایی که هیچ وقت سروده

نشد؟از چه بنویسم از نامه های که هیچوقت بسویت

نفرستادم ؟ یا از ترانه های که هرگز برایت نخواندم؟از

چتری که هرگز زیر آن نایستادیم؟یا از بدرودی که هرگز بر

 زبان نیاوردیم؟من عاشق بیابانی هستم که هرگز

قسمت نشد با هم در آن قدم بزنیم من دل بسته

درختی هستم که فرصت نشد اِسممان را رویش حک

کنیم..... من منتظر پنجرهای هستم که عطر تو را دوباره

بمن نشان دهد....

 

کاش یادت نرود

  
                 روی ان نقطه پر رنگ بزرگ

 

                                            بین بی باوری ادمها

 یک نفر می خواهد

                              با تو تنها باشد                                                  

  نکند کنج هیاهو بروم از یادت...................

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

                          ستایش کردم ، گفتند خرافات است

 عاشق شدم ، گفتند دروغ است

                              گریستم ، گفتند بهانه است

  خندیدم ، گفتند دیوانه است

               و هیچ نگفتم گفتند عاشق است عاشق 

آری عاشقم عاشق

 

دسته ها :
دوشنبه سیزدهم 7 1388

 

سرش روی سینه‌ام بودگفتم : داری گریه می‌کنی ؟گفت :‌ سردمه...

گفتم : یخ زد قلبم، اینقده اشک نریز

گفت : واسه همین گریه می‌کنم...می‌بینی...مثل سنگ شده

 

گفتم : سنگ نشده، یخ زده، اشکای تو اونو اینجوری کرده

 

گفت : صدای قلبت اشکمو در آورد...همش ناله می‌کنه

 

گفتم :‌براش لالایی بخون

 

گفت :‌ بلد نیستم،‌خیلی وقته تو این مملکت لالایی نمی‌خونن

 

 

دسته ها :
پنج شنبه دوم 7 1388

salam

 man omadam

 

دسته ها :
شنبه هفدهم 5 1388
X